Wysyłanie zdjęć

Krok 1. Dodaj tytuł i treść wpisu.Krok 2. Dodaj zdjęcie/zdjęcia

Załącz zdjęcia

Ważna informacja: Naciśnij przycisk "Przeglądaj..." i wybierz plik z dysku. Możesz wybrać maksymalnie pięć plików. Przed przejściem do następnego etapu naciśnij przycisk "Wyślij teraz!" aby wysłać wskazane obrazki na serwer. Dopiero wówczas przejdź do następnego, trzeciego kroku.

Krok 4 ostatni. Zatwierdź wpis